Zobacz wideo
Lokalizacja
Metraż
6100 m2
Ilość pokoi
30
Rok budowy
1840
2 290 000 PLN
375 PLN / m2

Obiekt komercyjny, Legnica, al. Aleja Platanowa

Na sprzedaż zespół folwarczno-pałacowy położony we wsi Budziwojów w województwie Dolnośląskim w gminie Chojnów. Zlokalizowany w odległości 2 km od zjazdu autostradowego autostrady A4 Złotoryja.


Nieruchomość:

Pierwsze wzmianki o dworze z folwarkiem w Budziwojowie pochodzą z 1789 roku. Na terenie posiadłości znajdowały się: młyn wodny, karczma oraz kowal. Od roku 1802 dwór przeszedł we władania rodziny Teichmannów. Pałac wzniesiono w latach 40. XIX wieku wykorzystując najprawdopodobniej pozostałości po wcześniejszym dworze. Następnymi właścicielami pałacu była rodzina von Hederich. Rodzina mieszkała w nim do roku 1920. Na jej życzenie dobudowano wieżę oraz założono przypałacowy park. Najstarsze rosnące na terenie parku dęby mają nawet 300 lat. Dwa z nich są pomnikami przyrody, nazywają się Gerwazy i Protazy. Na terenie całego folwarku znajdują się oprócz pałacu budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze.


Zarówno park, jak i zabudowa folwarczno-pałacowa są wpisane do Rejestru Zabytków (nr 19/A/00/1-8 zespół pałacowo-folwarczny, nr 693/L park przypałacowy).


Na nieruchomości znajdują się studnie i własne ujęcia wody. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej (gminnej) o nawierzchni szutrowej oraz drogi asfaltowej (powiatowej). Jest uzbrojona w sieć wodociągową, energetyczną i telekomunikacyjną.


Dane techniczne:

Działa ewidencyjna: nr 261, AM-2, obręb Budziwojów gm. Chojnów, powiat legnicki.

Powierzchnia działki 17,5950 ha (175 950 m2)
Tereny mieszkaniowe - 3,6835 ha
Grunty pod stawami i rowy - 7,9131 ha
Tereny lasów i zadrzewień - 1,7314 ha
Tereny łąk i pastwisk trwałych - 1,2581 ha
Tereny rolne - 3,0089 ha

Zabudowa to zespół zabytkowych budynków w charakterystycznym układzie folwarku - rzucie o kształcie podkowy.

Powierzchnia użytkowa wszystkich budynków to 6 100 m2:

- pałac późno klasycystyczny, 4 kondygnacyjny, powierzchnia zabudowy - 507,9 m2 powierzchnia użytkowa - 959,3 m2, kubatura 2 970 m3,

- stodoła - powierzchnia zabudowy 980,2 m2, powierzchnia użytkowa 884,3 m2, kubatura 6 180 m3,

- obora - powierzchnia zabudowy 547,6 m2, powierzchnia użytkowa 964,6 m2, powierzchnia użytkowa 1 668,5 m2, kubatura 4 830 m3,

- obora - powierzchnia zabudowy 631, 4m2, powierzchnia użytkowa 545,0 m2, kubatura 3 160 m3,

- obora - powierzchnia zabudowy 547,6 m2, powierzchnia użytkowa 934,9 m2, kubatura 3 180,00 m3,

- oficyna mieszkalno-gospodarcza - powierzchnia zabudowy 201,0 m2, powierzchnia użytkowa 260,1 m2, kubatura 1 385 m3,

- spichlerz - powierzchnia zabudowy 242,6 m2, powierzchnia użytkowa 317,1 m2, kubatura 1 820 m3.


Koncepcja zagospodarowania:

Dla nieruchomości została stworzona koncepcja zagospodarowania terenu. Zgodnie z nią wnętrza wzniesionego przez rodzinę niemiecką w 3 ćwierćwieczu XIX w. klasycystycznego pałacu, mogą pełnić funkcję luksusowego hotelu z restauracją. Z kolei zabudowania folwarku otaczające pałac przeznaczone mogą być na dom spokojnej starości z gabinetami zabiegowymi, świetlicami i ogrodem zimowym. Zachodnia część ogrodu z sadem może zostać wydzielona dla mieszkańców, aby mogli w ciszy spacerować wśród drzew owocowych i odpoczywać na tarasach. Nowi mieszkańcy folwarku mogą mieć do dyspozycji konie, dorożki i gondole, które ułatwią poruszanie się po parku. Istotnym dla projektu zagospodarowania elementem są istniejące na terenie założenia stawy. Dla ich pełnego wykorzystania, jak i oddania właściwego charakteru, zaproponowano ich zarybienie gatunkami ryb o charakterze hodowlanym lub mających wartość wyłącznie ozdobną. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania istnieje możliwość utworzenia sztucznych wysp na stawach oraz wybudowania przystani dla łódek i gondoli. Podkreślić należy, że zarówno wielkość działki, prawie 17,6 hektarów, jak i powierzchnia użytkowa zabudowań - łącznie 6 100 m2 daje ogromne możliwości wykorzystania potencjału tej nieruchomości i zaaranżowania przestrzeni np. pod centrum konferencyjne, miejsce rekreacji i odnowy biologicznej.


Lokalizacja:

Nieruchomość jest położona przy jednej z głównych dróg autostradowych w Polsce łączących granicę zachodnią kraju ze wschodnią, w odległości 2 km od węzła autostradowego A4 Złotoryja/Chojnów. Nieruchomość położona jest zaledwie 50 km od granicy polsko-niemieckiej. Bliskie położenie autostrady A4 zapewnia komfortowy dojazd do Budziwojowa nie tylko z dużych miejskich ośrodków w Polsce, ale również w Niemczech. W okolicy w przeważającej mierze znajdują się tereny zielone i rolne. Jest to cicha, spokojna i bardzo urokliwa okolica. W niedużej odległości znajduje się Przemkowski Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy Chełmy.


Odległość od Budziwojowa do poszczególnych ośrodków miejskich:

- Chojnów (Gmina)- 6 km,
- Legnica - 17 km,
- Zgorzelec - 50 km,
- Jelenia Góra - 50 km,
- Wrocław - 90 km,
- Drezno - 181 km,
- Berlin - 250 km.

Zapraszam na prezentację!


Spodobała Ci się ta oferta? Odwiedź nas na Facebooku: View Estate Biuro Nieruchomości
_______
DE:

Zum Verkauf steht ein Bauernhof-Palast-Komplex im Dorf Budziwojów in der Woiwodschaft Dolnośląskie in der Gemeinde Chojnów. 2 km von der Autobahnausfahrt Złotoryja der A4 entfernt.

Eigentum:

Die ersten Erwähnungen eines Herrenhauses mit einem Bauernhof in Budziwojów stammen aus dem Jahr 1789. Auf dem Grundstück befanden sich: eine Wassermühle, ein Gasthaus und eine Schmiede. 1802 ging das Gut in den Besitz der Familie Teichmann über. Der Palast wurde in den 1840er Jahren erbaut, wahrscheinlich unter Verwendung der Überreste eines früheren Herrenhauses. Die nächsten Besitzer des Schlosses waren die Familie von Hederich. Die Familie bewohnte es bis 1920. Auf ihren Wunsch hin wurde ein Turm angebaut und ein Park in der Nähe des Schlosses angelegt. Die ältesten im Park wachsenden Eichen sind sogar 300 Jahre alt. Zwei davon sind Naturdenkmäler, sie heißen Gerwazy und Protazy. Außer dem Palast gibt es auf dem Territorium des gesamten Hofes auch Wohngebäude und Wirtschaftsgebäude.

Sowohl der Park als auch die Guts- und Schlossbauten sind im Denkmalverzeichnis eingetragen (Nr. 19 / A / 00 / 1-8 Schloss- und Wirtschaftsanlage, Nr. 693 / L - Schlosspark).

Auf dem Grundstück befinden sich Brunnen und eigene Wasserentnahmen. Das Grundstück hat Zugang zu einer öffentlichen Straße (Gemeinde) mit Schotterbelag und einer asphaltierten Straße (Kreisstraße). Es ist mit einem Wasser-, Energie- und Telekommunikationsnetz ausgestattet.

Technische Daten:

Registrierungsarbeiten: Nr. 261, AM-2, Bezirk Budziwojów gm. Chojnów, Kreis Chojnów.

Grundstücksfläche 17.5950 ha (175 950 m2)
Wohngebiete - 3,6835 ha
Land unter Teichen und Gräben - 7,9131 ha
Wald- und Baumflächen - 1,7314 ha
Flächen von Wiesen und Dauerweiden - 1,2581 ha
Landwirtschaftliche Flächen - 3.0089 ha

Die Gebäude sind ein Komplex historischer Gebäude in einem charakteristischen Farmlayout - einem hufeisenförmigen Grundriss.

Die Nutzfläche aller Gebäude beträgt 6.100 m2:

- Spätklassizistisches Schloss, 4-geschossig, Gebäudefläche - 507,9 m2, Nutzfläche - 959,3 m2, Volumen 2 970 m3,

- Scheune - Gebäudefläche 980,2 m2, Nutzfläche 884,3 m2, Volumen 6 180 m3,

- Kuhstall - Gebäudefläche 547,6 m2, Nutzfläche 964,6 m2, Nutzfläche 1 668,5 m2, Volumen 4 830 m3,

- Kuhstall - Gebäudefläche 631,4 m2, Nutzfläche 545,0 m2, Volumen 3 160 m3,

- Kuhstall - Gebäudefläche 547,6 m2, Nutzfläche 934,9 m2, Volumen 3 180,00 m3,

- Nebengebäude für Wohn- und Wirtschaftszwecke - Gebäudefläche 201,0 m2, Nutzfläche 260,1 m2, Rauminhalt 1 385 m3,

- Getreidespeicher - Gebäudefläche 242,6 m2, Nutzfläche 317,1 m2, Rauminhalt 1.820 m3.

Entwicklungskonzept:

Für das Grundstück wurde ein Bebauungskonzept erstellt. Demnach können die Innenräume eines klassizistischen Palais, das im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts von einer deutschen Familie errichtet wurde, als Luxushotel mit Restaurant dienen. Die das Schloss umgebenden Wirtschaftsgebäude wiederum können als Altersheim mit Behandlungsräumen, Aufenthaltsräumen und einem Wintergarten genutzt werden. Der westliche Teil des Gartens mit dem Obstgarten kann für die Bewohner abgetrennt werden, damit sie in Ruhe zwischen den Obstbäumen spazieren und sich auf den Terrassen ausruhen können. Den neuen Bewohnern der Farm stehen möglicherweise Pferde, Kutschen und Gondeln zur Verfügung, die die Fortbewegung im Park erleichtern. Ein wichtiges Element für das Entwicklungsprojekt sind die auf dem Gelände vorhandenen Teiche. Für ihre volle Nutzung und um ihren angemessenen Charakter widerzuspiegeln, wurde vorgeschlagen, sie mit Fischarten zu besetzen, die Zuchtzwecken oder reinen Zierwerten dienen. Gemäß dem Bebauungskonzept ist es möglich, künstliche Inseln auf den Teichen zu schaffen und einen Jachthafen für Boote und Gondeln zu bauen. Hervorzuheben ist, dass sowohl die Größe des Grundstücks, fast 17,6 Hektar, als auch die Nutzfläche der Gebäude - insgesamt 6.100 m2 - große Möglichkeiten bieten, das Potenzial dieser Immobilie zu nutzen und den Raum z.B. für ein Konferenzzentrum einzurichten , Erholungs- und Bioregenerationsgebiet.

Ort:

Die Liegenschaft befindet sich an einer der wichtigsten Autobahnen Polens, die die westlichen und östlichen Grenzen des Landes verbindet, 2 km vom Autobahnkreuz A4 Złotoryja / Chojnów entfernt. Die Unterkunft befindet sich nur 50 km von der polnisch-deutschen Grenze entfernt. Die Nähe der Autobahn A4 gewährleistet eine bequeme Erreichbarkeit von Budziwojów nicht nur aus großen städtischen Zentren in Polen, sondern auch aus Deutschland. Die Umgebung ist überwiegend grün und landwirtschaftlich geprägt. Es ist eine ruhige, friedliche und sehr charmante Gegend. In kurzer Entfernung befinden sich der Landschaftspark Przemkowski und der Landschaftspark Chełmy.

Entfernung von Budziwojów zu einzelnen städtischen Zentren:

- Chojnów (Gemeinde) - 6 km,
- Liegnitz - 17 km,
- Zgorzelec - 50 km,
- Jelenia Góra - 50 km,
- Breslau - 90 km,
- Dresden - 181 km,
- Berlin - 250 km.

Ich lade Sie zur Präsentation ein!

Hat Ihnen dieses Angebot gefallen? Besuchen Sie uns auf Facebook: Estate Biuro Nieruchomości ansehen.

Oliwia Walentynowicz
Opiekun oferty
Oliwia Walentynowicz
Numer telefonu
784 000 981