Zobacz wideo
Lokalizacja
Wrocław-Fabryczna
Metraż
1214 m2
Rok budowy
1781
11 500 000 PLN
9 473 PLN / m2

Lokal, Wrocław, Wrocław-Fabryczna

ENGLISH BELOW

Mamy przyjemność zaprezentowania Państwu wyjątkowej nieruchomości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie malowniczego parku krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Jest nią zespół pałacowo-folwarczny znajdujący się w miejscowości Samotwór - ok 30 min samochodem od Wrocławskiego Rynku oraz 10 min. od Portu Lotniczego.

Pałac w Samotworze został wybudowany w latach 1776-1781 przez istnego celebrytę wśród ówczesnych architektów - Carla Gottharda Langhansa (twórcę min. Bramy Brandenburskiej w Berlinie) na skarpie przy rzece Bystrzyca przy zachodniej granicy Wrocławia. Znawcy wskazują, że Langhans zrealizował tu pełen program przestrzenny i architektoniczny wiejskiej rezydencji nowego typu, zainspirowany nowymi ideami artystycznymi sztuki angielskiego palladianizmu i francuskiego neoklasycyzmu, ale też miejscową, śląską tradycją budownictwa dworów wiejskich.

Nieruchomość położona jest na gruncie o powierzchni 7 ha, a w jej skład wchodzi :
1. Zabytkowy pałac
2. Hotel z 14 pokojami
3. Zabudowa folwarczna

PAŁAC
Pałac został zaprojektowany jako wszechstronna, wolnostojąca, klasycystyczna willa typu podmiejskiego. Całość ogólnej kompozycji architektonicznej nawiązuje do wzorów palladiańskich i angielskich. Między oknami pierwszego i drugiego piętra w elewacji frontowej znajdują się prostokątne płyciny z laurowymi festonami i panopliami. Nad głównym wejściem znajduje się stiukowa dekoracja w postaci głowy lwa, wyżej natomiast półkoliste nadświetle. Wejście w elewacji ogrodowej ozdabia stiukowa supraporta ze scenami mitologicznymi, przedstawiającymi czyny Herkulesa.

Parter budynku jest niezwykle reprezentacyjny z przepięknie zachowaną i odrestaurowaną salą owalną której ściany zdobi bogata klasycystyczna sztukateria przypuszczalnie autorstwa Hansa Petera Echtlera (słynnego wrocławskiego twórcy). Widoczne na ścianach medaliony i supraporty ukazują personifikacje min.: Siły, Wierności, Męstwa, Zdrowia, Pokoju oraz sceny symboliczne. Całość pomieszczenia zwieńcza sklepienie zwierciadlane na rzucie elipsy podpierane ozdobnymi kolumnami w stylu jońskim. W sali zachował się również neoklasycystyczny kominek z 1919 r. oraz XVIII-wieczna podłoga - mozaika drewniana (wymagająca odświeżenia). W pozostałych pomieszczeniach znajdują się sklepienia z fasetami ze stiukowymi rozetami oraz drewniane podłogi. Całość parteru została zaprojektowana w amfiladowym układzie pomieszczeń. Łączna powierzchnia użytkowa parteru wynosi 326 m2.

Na piętro pałacu prowadzą zabytkowe, drewniane schody wachlarzowe przedstawiające w ocenie Konserwatora Zabytków dużą wartość historyczną. Znajduje się tam 8 pokoi (6 typu standard oraz 2 apartamenty) każdy z prywatną łazienką. Na poddaszu (liczącym 297 m2 powierzchni użytkowej) znajduje się dodatkowa duża powierzchnia z nieregularnym kształtem sufitów i niebanalnym doświetleniem oknami połaciowymi.

W przyziemiu budynku mieści się duże pomieszczenie wraz z toaletami (składające się aktualnie z 2 sal z łukowatymi sklepieniami z odsłoniętą, ładnie wyeksponowaną cegłą) obie z oknami, ogrzewaniem podłogowym (na prąd) i osobnym wejściem z zewnątrz - idealne pod aranżacje na np. strefę spa (z saunami, jacuzzi, gabinetami zabiegowymi). Na tym piętrze została również ulokowana duża kuchnia oraz pełne zaplecze gastronomiczne (wraz z chłodniami i osobnym wejściem na dostawy). Kuchnia oraz zaplecze kuchenne wymagają zdecydowanie odświeżenia i dostosowania do dzisiejszych standardów (w trakcie generalnego remontu zostały one częściowo pominięte z uwagi na ich "zadawalający" w tamtym czasie stan). Znajduje się tam także kotłownia z piecem na ekogroszek zapewniająca ogrzewanie oraz ciepłą wodę w całym obiekcie.

POZOSTAŁA ZABUDOWA
Oprócz Pałacu na terenie nieruchomości znajduje się również wyremontowany obiekt dawnej stajni koni wyjazdowych i powozowni (w dolnej kondygnacji) wraz z powierzchniami mieszkalnymi (na drugiej kondygnacji). Budynek przeszedł generalny remont równorzędnie z pałacem i został przystosowany na cele hotelowe (wraz z częścią mieszkalną w której znajdowały się prywatne mieszkania właścicieli obiektu). Cały obiekt liczy 616 m2 powierzchni użytkowej.

W hotelu znajduje się 14 pokoi z prywatnymi łazienkami (o pow. 16 -24 m2) oraz sala o wielkości 70 m2, która może pełnić funkcje sali konferencyjnej (w układzie teatralnym pomieści ona do 60 osób, w układzie konferencyjno-seminaryjnym ok 40 osób).

Na terenie posiadłości znajduje się również stajnia dla koni wraz ze stodołą (aktualnie wciąż w użytku), jak również dwukondygnacyjny budynek dawnej stajni (o pow. 1143 m2) który zgodnie z założeniami może zostać przekształcony w obiekt gastronomiczny z dużą salą bankietową, dużą kuchnią wraz z zapleczem kuchennym oraz osobną restauracją - na co w 2008 r. właściciel obiektu uzyskał pozwolenie na budowę.

Dopełnienie całości stanowi ciąg budynków pełniących w przeszłości funkcje magazynu, stajni (nr 3) oraz budynku mieszkalnego. Przy czym zabudowa ta jest wewnątrz częściowo połączona wspólnym strychem. Stan techniczny tego ciągu budynków jako całości jest oceniany jako przeciętny. Istnieje projekt sporządzony w listopadzie 2007 r. tj. koncepcja dot. przebudowy ww. zespołu budynków w celu przystosowania ich do funkcji hotelowej.

Cała zabudowa folwarczna pochodzi z XIX w. każdy z budynków jest wyposażony w instalacje elektryczną.

Na terenie obiektu znajduje się również prywatna rzeczka (idealne miejsce do wypoczynku w ciepłe letnie dni) oraz park w stylu angielskim ze starodrzewiem o łącznej pow. ok 3 ha, wśród drzew dominują platany (dziś prawie 200 letnie) jak również klony oraz dęby pospolite.

LOKALIZACJA
Nieruchomość położona jest we wsi Samotwór (gmina Kąty Wrocławskie) na granicy Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy oraz obszaru Natura2000.

Niewątpliwym atutem nieruchomości jest jej bardzo dogodne położenie pod względem komunikacyjnym. Samotwór graniczy bezpośrednio z aglomeracją Wrocławską, podróż samochodem z Wrocławskiego rynku do Pałacu zajmuje ok 30-40 min.

Pałac zawsze cieszył się również ogromnym zainteresowaniem wśród podróżnych korzystających z Wrocławskiego lotniska - na które podróż z obiektu zajmuje ok 10 min. jazdy samochodem.

Pałac w Samotworze można by powiedzieć, że łączy w sobie dwie skrajności - jest istną wiejską oazą spokoju pośród zieleni i pól uprawnych, z drugiej strony wystarczy przekroczyć bramy terenu pałacowego i w ciągu kilku minut docieramy do autostradowej obwodnicy Wrocławia (którą w kilkanaście minut dotrzemy w niemal każdy zakątek Wrocławia), a w ciągu kilkunastu minut, od przekroczenia bram Pałacu, możemy dojechać do autostrady A4. Dla osób korzystających z transportu publicznego oraz komunikacji miejskiej dojazd zapewnia szeroko rozwinięta sieć autobusowa (z autobusami podmiejskimi), jak również Wrocławskie taksówki.

DODATKOWE INFORMACJE
- w skład kompleksu wchodzi łącznie 9 sąsiadujących ze sobą działek tworzących wspólnie teren zabytkowego zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego o powierzchni całkowitej 7 ha (całość jest ujęta w 1 księdze wieczystej);

- Pałac w latach 2007-2010 przeszedł gruntowną renowację (oczywiście w uzgodnieniu i pod opieką Konserwatora Zabytków). W ramach prac remontowych elementów konstrukcyjnych budynku odbudowano m.in. elementy stropu i konstrukcji dachu oraz położono nowe pokrycie dachowe. Stolarka okienna datowana na 1920 r. została poddana renowacji, natomiast stolarkę drzwiową w części udało się zachować, a w części wymieniono na nową. W pałacu wymieniono również instalację elektryczną oraz grzewczą oraz zainstalowano nowoczesny system przeciwpożarowy i teletechniczny, a także monitoring. Kompleksowo odnowiono wnętrza - z przystosowaniem ich na cele hotelowe i gastronomiczne.

-Od 2010 r. do 2019 r. pałac był wykorzystywany jako obiekt hotelarsko-gastronomiczno-konferencyjny.

- w 2015 r. obiekt uzyskał tytuł Hotelu roku w kategorii "Pałace i zamki" w prestiżowym plebiscycie organizowanym przez HRS.pl oraz magazyn Forbes. (https://www.forbes.pl/life/travel/wybrano-najlepsze-hotele-2015-roku/r4nbyh0)

- Obiekt sprzedawany jest bez wyposażenia (tj. mebli i sprzętów).

Już zdążyli się Państwo zakochać w tym wyjątkowym miejscu?

Umówmy się zatem na prezentację!

Wyłączny opiekun oferty :

Oliwia Walentynowicz
(Pośrednik w obrocie nieruchomościami nr licencji 26521)

tel. 784 000 981

Zainteresowało Cię to ogłoszenie? Odwiedź Nas na facebooku - View Estate Biuro Nieruchomości
_______________________________________


We are pleased to present to you an exceptional property located in the immediate vicinity of the picturesque landscape park "Bystrzyca Valley". It is a palace and farm complex located in the village of Samotwór - about 30 minutes by car from Wrocław Market Square and 10 minutes from the Airport.

The palace in Samotwor was built in 1776-1781 by a real celebrity among architects of the time - Carl Gotthard Langhans (creator of, among others, the Brandenburg Gate in Berlin) on the slope by the Bystrzyca River at the western border of Wrocław. Experts indicate that "Langhans realized here a full spatial and architectural program of a rural residence of a 'new type', inspired by the new artistic ideas of the art of English Palladianism and French Neoclassicism, but also by the local Silesian tradition of building country manors."

The property is located on a land area of 7 hectares, and includes :
1. a historic palace
2. hotel with 14 rooms
3. farm buildings

THE PALACE
The palace was designed as a versatile, detached, classicist villa of the suburban type. The entire general architectural composition refers to Palladian and English patterns. Between the windows of the first and second floors, in the front facade, are rectangular panels with laurel festoons and panoplies. Above the main entrance is a stucco decoration in the form of a lion's head, while above is a semicircular skylight. The entrance in the garden facade is decorated with a stucco supraport with mythological scenes depicting the deeds of Hercules.

The first floor of the building is extremely representative with a beautifully preserved and restored oval hall whose walls are decorated with rich classicist stucco, presumably by Hans Peter Echtler (a famous Wroclaw artist). Medallions and supraports visible on the walls show personifications of, among others: Strength, Loyalty, Bravery, Health, Peace and symbolic scenes. The whole room is crowned with a mirror vault on an ellipse plan, supported by decorative Ionic-style columns. The room also has a neoclassical fireplace from 1919 and an 18th-century wooden mosaic floor. Other rooms have vaulted ceilings with stucco rosettes and wooden floors. The entire first floor was designed in an amphitheatre layout of rooms. The total usable area of the first floor is 326 sqm.

The second floor of the Palace is accessed by an antique wooden staircase representing, in the opinion of the Conservator of Monuments, a high historical value. There are 8 rooms (6 standard type and 2 suites) each with a private bathroom. In the attic (which has 297 sqm of usable space) there is an additional large area with irregularly shaped ceilings and original lighting with skylights.

In the basement of the building there is a large space with toilets (currently consisting of 2 rooms with arched vaults with nicely exposed brick), both with : windows, underfloor heating (with electricity) and a separate entrance from the outside - perfect for arrangements such as spa area (with saunas, jacuzzi, treatment rooms). On this floor there is also a large kitchen and full gastronomic facilities (with cold rooms and a separate entrance for deliveries). There is also a boiler room with an eco-pea furnace providing heating and hot water for the entire facility.

OTHER BUILDINGS
In addition to the Palace, the property also includes a renovated building of the former stable and carriage house (on the lower floor), along with residential areas (on the second floor). The building has undergone a general renovation at the same time as the Palace and has been adapted for hotel purposes (along with the residential part where the private apartments of the owners of the building were located). The entire building has 616 m2 of the usable area.

The hotel has 14 rooms with private bathrooms (16 -24 sqm in size) and a 70 sqm room that can serve as a conference room (in the theater arrangement it can accommodate up to 60 people, in the conference and seminar arrangement about 40 people).

The property also includes a horse stable along with a barn (currently still in use), as well as a two-story former stable building (with an area of 1143 sqm) which, according to the plans, can be converted into a restaurant with a large banquet hall, a kitchen and a second separate restaurant - for which the owner of the property obtained a building permit in 2008.

The estate is complemented by a series of buildings that used to be a warehouse, a stable (No. 3) and a residential building. The buildings are partly connected internally with a common attic. The technical condition of this line of buildings is assessed as average. There is a project prepared in November 2007 - a concept for the reconstruction of the above-mentioned building complex in order to adapt them to the hotel function.

The entire farm buildings come from the nineteenth century, each of the buildings is equipped with electrical installations.

On the premises there is also a private pond (ideal for relaxation on warm summer days) and an English-style park with old trees with a total area of about 3 hectares, dominated by plane trees (now almost 200 years old) as well as maples and common oaks.

LOCATION
The property is located in the village of Samotwór (Kąty Wrocławskie commune) on the border of the "Bystrzyca Valley" Landscape Park and the Natura2000 area.

An unquestionable advantage of the property is its very convenient location in terms of communication. Samotwór borders directly on the Wrocław agglomeration, a trip by car from the Wrocław market to the Palace takes about 30-40 minutes.

The Palace has also always been of great interest to travelers using the Wroclaw airport - to which the trip from the facility takes about 10 minutes by car.

The palace in Samotwór combines two extremes - it is a rural oasis of peace among greenery and farmland, on the other hand, it is enough to cross the gates of the palace grounds and within a few minutes we can reach the Wroclaw bypass (which will take us to almost every part of Wroclaw), and within a dozen minutes we can reach the A4 highway. For those using public transportation, access is provided by a widely developed bus network (with suburban buses), as well as Wrocław cabs.

ADDITIONAL INFORMATION
- the complex consists of 9 adjacent plots of land that together form the area of the historic palace, park and farm complex with a total area of 7 ha (the whole is included in 1 land and mortgage register);

- The Palace had a major renovation in 2007-2010 (in consultation with and under the care of the Conservator of Monuments). As part of the renovation of the building's structural elements, the ceiling and roof structure were rebuilt and new roofing was laid. The window woodwork dating back to 1920 was restored, while the door woodwork was partially preserved and replaced with a new one. The Palace's electrical and heating systems were also replaced, and a modern fire protection and telecommunications system was installed, as well as monitoring. The interiors were comprehensively renovated - with adaptation for hotel and restaurant purposes

-From 2010 to 2019, the Palace was used as a hotel with restaurant

- In 2015, the property was named Hotel of the Year in the "Palaces and Castles" category in a prestigious poll organized by HRS.pl and Forbes magazine. (https://www.forbes.pl/life/travel/wybrano-najlepsze-hotele-2015-roku/r4nbyh0)

- The property is sold without furniture

Oliwia Walentynowicz
Opiekun oferty
Oliwia Walentynowicz
Numer telefonu
784 000 981