viewestate podatek wynajem

Wynajem nieruchomości a podatek dochodowy

W aktualnym stanie prawnym (tj. od 1 stycznia 2023 r.) wszystkich wynajmujących mieszkania jako osoby indywidualne obowiązuje rozliczanie podatku dochodowego w formie ryczałtu (od przychodów uzyskiwanych z najmu).

1. Najem okazjonalny - zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

 

Jednym z głównych wymogów ważności najmu okazjonalnego jest jego zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela nieruchomości.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie umowy najmu okazjonalnego (jeśli umowa była w Państwa imieniu podpisywana przez pełnomocnika – należy dołączyć również kopie pełnomocnictwa).

 

Zgłoszenia można dokonać:

 

1.     Osobiście w urzędzie (w takiej sytuacji należy wydrukować dokumenty w 2 egzemplarzach i złożyć w biurze podawczym – jeden egzemplarz jest dla Urzędu na drugim powinniście Państwo otrzymać pieczątkę z datą przyjęcia – jest to Państwa potwierdzenie)

2.     Pocztą za potwierdzeniem odbioru – należy zachować zwrotkę potwierdzającą odbiór przesyłki

3.     Online przez e-Urząd Skarbowy

 

2. Umowa najmu w „zwykłej” formie pisemnej

 

W przypadku zawarcia umowy najmu która nie ma formy najmu okazjonalnego nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu do Urzędu Skarbowego. W tym wypadku po podpisaniu umowy najmu podatnik powinien sam obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy i uiścić do Urzędu Skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po otrzymaniu dochodu (na przykład podatek od czynszu za styczeń jest płatny do 20 lutego).

 

3. Stawka podatku

 

Co do zasady podatek (dochodowy) od osób fizycznych jest płatny ryczałtowo w stawce 8,5 %. Stawka ta ma jednak zastosowanie do przychodu do kwoty 100 tys. zł rocznie. Nadwyżkę przychodów ponad ten limit rozlicza się z zastosowaniem stawki 12,5%.

 

Limit 100 tys. zł dotyczy całego roku kalendarzowego i wszystkich posiadanych i wynajmowanych przez Państwa nieruchomości, np. lokale, grunty, mieszkania, budynki. Obejmuje również wszelkie rodzaje umów – tzn. najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę oraz umowy podobne. Decydującym jest suma przychodów ze wszystkich tych tytułów.

 

Podsumowując:

 

1.     Łączny roczny przychód z tytułu najmu – do 100 tys. zł -> stawka 8,5 %

2.     Łączny roczny przychód z tytułu najmu – powyżej 100 tys. zł -> stawka 12,5 % (od nadwyżki ponad 100 tys. zł)

 

Podatek jest płatny od kwoty czynszu pobieranego od Najemcy (zaliczki na poczet mediów i opłat eksploatacyjnych nie stanowią przedmiotu opodatkowania, ponieważ nie stanowią Państwa „dochodu”).

 

Przykład

 

Zgodnie z umową najmu najemca wpłaca Państwu co miesiąc na konto kwotę 2500 zł tytułem czynszu (co stanowi Państwa dochód) oraz kwotę 500 zł którą Państwo przekazujecie do wspólnoty tytułem zaliczki na opłaty eksploatacyjne. W tej sytuacji odprowadzacie Państwo podatek od kwoty 2500 zł -> tj. 212,5 zł (jeśli ma w Państwa przypadku zastosowanie stawka podstawowa – 8,5%)

 

4. Płatność podatku

 

Płatności dokonujcie Państwo na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy z oznaczeniem symbolem PPE.

 

Termin: do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym pojawił się pierwszy przychód (w przypadku rozliczeń kwartalnych: do 20. dnia kolejnego kwartału).

 

Po zakończeniu roku należy złożyć na odpowiednim druku zeznanie roczne – w tym przypadku będzie to PIT 28.

 

 

Mamy nadzieje, że powyższe informacje pomogą Państwu w prawidłowym wypełnieniu obowiązków podatkowych związanych z wynajmem Państwa nieruchomości, a w razie ewentualnych dalszych pytań – zapraszamy do kontaktu.UWAGA! Proszę mieć na uwadze, że wskazane w artykule informacje to ogólne wytyczne niestanowiące doradztwa podatkowego, a Państwa indywidualna sytuacja może się różnić w zależności od wysokości osiąganych przez Państwa dochodów, ich źródeł oraz form opodatkowania. To na Państwu jako podatniku spoczywa obowiązek wyboru właściwej dla Państwa stawki i odprowadzania podatku we właściwej kwocie. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skonsultowanie Państwa indywidualnej sytuacji z Księgową/Doradcą Podatkowym.  

Autor: Oliwia Walentynowicz

Podobne artykuły